วิธีการชำระเงิน

Payment | วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถเลือกวิธีการชำระเงินสำหรับค่าบริการจัดทำเว็บไซต์ได้โดย 2 วิธี ดังนี้

การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
การโอนเงินผ่านทางตู้ ATM
บัญชีชื่อ : บริษัท เอชพีจี เทคโนโลยี จำกัด


scb-bank

SCB-bank สาขา สุขุมวิท 101/1 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 145-229282-7


bkk-bank
BKK-bank สาขา สุขุมวิท 103 (อุดมสุข) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 920-0-08048-0


k-bank
K-bank สาขา โลตัส สุขุมวิท 101/1 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 648-2-04669-8


– เมื่อท่านได้สั่งซื้อบริการใดบริการหนึ่งแล้ว กรุณชำระเงินค่าบริการดังกล่าวภายใน 3 วัน
– เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์มแจ้งการยืนยันการชำระเงิน และ Fax หลักฐานการโอนเงินมาที่ 0-2397-0671 หรือ Scan และส่ง E-mail มาที่ sales@hpgtech.com อีเมล์นี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินในทุกกรณี

กรณีที่ท่านต้องการใบกำกับภาษี โปรดนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในนามองค์กร 3% หรือ ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 1% ส่งให้ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะส่งใบเสร็จและใบกำกับภาษีให้กับท่านเมื่อได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายละเอียดสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ชื่อผู้เสียภาษี : บริษัท เอชพีจี เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่ : 341/53 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547070679